Auto škola “AS Team” je otvorena u julu mjesecu 2017. godine kao posljedica dugogodišnje zaljubljenosti njenog osnivača i direktora Nikole Dragaša u instruktorski poziv. Nikola je, već u osnovnoj školi, pokazao interesovanje za obuku budućih vozača i, na jednom času likovne umjetnosti, naslikao je izgled svoje buduće auto škole, njene kandidate i instruktore, uz veoma originalan slogan: “Dodaj gas, jer voziš u AS! Jedini spas, auto škola AS!”


Teorijski dio obuke obavlja se u komfornoj i savremeno opremljenoj učionici. Savremena nastavna sredstva omogućavaju kandidatima bolji vizuelni prikaz realnih situacija u saobraćaju i samim tim lakše savladavanje gradiva predviđenog za teorijski dio ispita.

Praktični dio obuke odvija se po predviđenom Planu i programu, a termini praktične nastave prilagođeni su Vašem tempu, mogućnostima i potrebama. Takođe, ukoliko niste dugo vozili nakon položenog vozačkog ispita, omogućavamo Vam poseban Edukacioni plan koji je prilagođen individualnim potrebama, s ciljem osvježavanja Vašeg vozačkog znanja. Vozila na kojima se obavlja obuka, opremljena su tablet uređajima, pomoću kojih vršimo zakazivanje časova i pratimo dinamiku obuke naših kandidata.